Hotline: 0902832186

Pallet liền khối

Pallet liền khối là Pallet chịu tải cao, dùng để di chuyển hàng hóa, chất hàng trên kệ, xuất khẩu...

Pallet liền khối

Pallet liền khối là Pallet chịu tải cao, dùng để di chuyển hàng hóa, chất hàng trên kệ, xuất khẩu...

1. Pallet liền khối PL01-LK

Pallet PL01-LK là loại pallet liền khối. Với chiều cao 180mm giúp pallet phù hợp với những sản phẩm cần lưu giữ ở độ cao hơn mức bình thường.

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL01-LK

 • Kích thước : (1200 x 800 x 180) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 18 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg

2. Pallet liền khối PL04-LK

Pallet PL04-LK là pallet liền khối, giúp sản phẩm cứng hơn, chịu tải cao hơn, phù hợp cho xe nâng máy và xe nâng tay.

Nút chống trượt làm tăng độ ma sát, hạn chế tình trạng trượt hàng hóa trên pallet

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL04-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 17 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 17

3. Pallet liền khối PL05-LK

PL05-LK là pallet liền khối dạng hộp giúp sản phẩm cứng hơn và chịu tải cao hơn, có nút chống trượt ở cả 2 mặt.

Nút chống trượt làm tăng độ ma sát, hạn chế tình trạng trượt hàng hóa trên pallet

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL05-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 20

4. Pallet liền khối PL06-LK

PL06-LK là pallet liền khối, phù hợp với dạng kệ theo hệ tiêu chuẩn Nhật Bản và Hàn Quốc

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL06-LK

 • Kích thước : (1100 x 1100 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 18.5 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 13

5. Pallet liền khối PL08-LK

PL08-LK Là loại pallet liền khối, có trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ, rất phù hợp cho việc xuất khẩu.

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL06-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 145) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 10 +/-0.2 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 600 kg
 • Tải trọng tĩnh : 2400 kg
 • Số nút chống trượt : 20

6. Pallet liền khối PL09-LK

PL09-LK Là loại pallet liền khối, phù hợp với dạng kệ theo hệ tiêu chuẩn Nhật Bản và Hàn Quốc, có trọng lượng nhẹ và có nút chống trượt ở cả 2 mặt, mang tính kinh tế cao.

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL06-LK

 • Kích thước : (1100 x 1100 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 11.5 +/-0.3 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 3000 kg
 • Số nút chống trượt : 20

7. Pallet liền khối PL10-LK

PL10-LK Có chân liền khối rất cứng, vững, có kết cấu lõi thép âm bên trong nên chịu tải rất cao, có nút chống trượt ở cả 2 mặt, rất phù hợp với mục đích để trên kệ racking.

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL10-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 18.6 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 2400 kg
 • Tải trọng tĩnh : 5000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

8. Pallet liền khối PL11-LK

PL11-LK Là loại pallet liền khối có trọng lượng nhẹ, nhưng tải trọng cao

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL11-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 14.4 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

9. Pallet liền khối PL12-LK

PL12-LK Là pallet được thiết kế liền khối, dạng hộp rất cứng, vững, với kết cấu lõi thép bên trong giúp sản phẩm chịu lực tốt hơn, đặc biệt trên kệ. Sản phẩm có nút chống trượt cả 2 mặt.

Phù hợp sử dụng với hệ thống kệ sắt (racking)

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL12-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 21 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 2400 kg
 • Tải trọng tĩnh : 5000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

10. Pallet liền khối PL15-LK

PL15-LK Là pallet liền khối có  trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ thích hợp cho việc xuất khẩu.

Kích thước 1100 x 1100 mm phù hợp với hệ tiêu chuẩn Nhật Bản, Hàn Quốc

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL15-LK

 • Kích thước : (1100 x 1100 x 125) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 7.8 +/-0.2 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 3000 kg
 • Số nút chống trượt : 20

11. Pallet liền khối PL16-LK

PL16-LK Là pallet liền khối rất cứng, vững. Nó được thiết kế với tải trọng cao, có nút chống trượt ở cả 2 mặt và đặc biệt có ở càng nâng.

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL16-LK

 • Kích thước : (1200 x 1200 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 20.5 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 2000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

12. Pallet liền khối PL18-LK 

PL18-LK Là pallet tiên phong liền khối rất cứng và vững, sử dụng được cả 2 mặt. Được thiết kế có nút chống trượt ở cả 2 mặt và đặc biệt có ở càng nâng

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL18-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 21 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1500 kg
 • Tải trọng tĩnh : 5000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

13. Pallet liền khối PL19-LK 

PL19-LK Là loại pallet liền khối dạng hộp  có trọng lượng nhẹ, nhưng tải trọng cao, có nút chống trượt ở cả 2 mặt

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL19-LK

 • Kích thước : (1200 x 1000 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 15 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 1000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 4000 kg
 • Số nút chống trượt : 28

14. Pallet liền khối PL20-LK 

PL20-LK Là Pallet liền khối  sử dụng 2 mặt có tải trọng cao, có nút chống trượt cả 2 mặt 

Thông tin kỹ thuật mã sản phẩm PL20-LK

 • Kích thước : (1200 x 1200 x 150) mm +/-2%
 • Trọng lượng : 22.5 +/-0.5 kg
 • Số đường nâng : 4
 • Tải trọng động : 2000 kg
 • Tải trọng tĩnh : 5000 kg
 • Số nút chống trượt : 32

 

Bình luận
Mẫu thiết kế khác
0902832186